"עונה ראשונה" הינו מסלול ייחודי של "רוח חדשה", עיר אקדמיה והמיזם לקולנוע ולטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים, לפיתוח תוכן מקורי מתוך כוונה להביאם להפקה.
רשאים להגיש צוותים המונים לפחות שני יוצרים, מתחומי אמנויות המסך והבמה, בוגרי בתי ספר או יוצרים בעלי ניסיון מוכח ש "סרט קולנוע" ו/או "סדרת טלוויזיה" (על פי ההגדרות באתר המיזם) פרי עטם טרם הופק.

על היוצרים להתגורר בירושלים בזמן החממה. אחד מאנשי הצוות יכול להיות יוצר המתגורר מחוץ לעיר.

ניתן להגיש סדרות עלילתיות מתוסרטות (scripted) בלבד המיועדות לטלוויזיה או לרשת האינטרנט.
אין חובה כי הסדרה תתרחש בירושלים אך במקרה כזה לא יוכל הפרויקט לקבל תקציב הפקה בסוף החממה.
יתכנו שינויים וחובה על המגישים להתעדכן מעת לעת בנוהל.

תיק ההגשה יכלול
1. טופס הגשה פורמט PDF, פורמט WORD
2. הצהרת כוונות של היוצר/ים.
3. פרמיס.
4. תקציר של עד 50 מ' .
5. תקציר פרק 1 .
6. מתווה עונה ראשונה (ARC).
7. מתווה עונה שנייה – לא חובה.
8. קורות חיים של חברי הצוות + קישור לעבודות קודמות.
9. במידה והסיפור עליו מבוסס התסריט אינו מקורי: יש להגיש מסמך המאשר שלמגיש זכויות מלאות בזכויות יוצרים ובשימוש ביצירה המקורית.
10. מסמכים המעידים על מקורות מימון נוספים והתקשרויות הפקה באם קיימים.
המשתתפים במסלול יזכו בלווי מקצועי של כחצי שנה משלב הרעיון אל שלב הכנת תיק הגשה לפרזנטציה ("בייבל").

הסדנה תכלול ליווי אישי על ידי מיטב היוצרים מהארץ, ימי סדנאות מקצועיות, הכרות בלתי אמצעית עם מקבלי ההחלטות בגופי שידור והכרה מעמיקה של התנהלות מול מפיקים, קרנות וגופי שידור.
כמו כן תכלול הסדנה היכרות עם העיר ירושלים, על אתריה, אנשיה והמתרחש בה מבחינה חברתית ויצירתית.

המשתתפים יתחייבו להשתתף בכל תכני הסדנה הכוללים מפגשים חד שבועיים למשך כ-6 חודשים.
כמו כן יתכנו מספר אירועים בערבים ואירוע שיכלול לינה. (פרטים מדויקים יינתנו בהמשך)

יתקבלו לסדנה כ-6 פרויקטים מובילים.
בהמשך הסדנה ייבחרו מתוכם כ-4 פרויקטים מצטיינים שיקבלו המשך ליווי מקצועי ותקציב תמיכה להפקת פיילוט קצר. על פי נהלי המיזם לפיתוח סדרת טלוויזיה או ניו-מדיה.

שלבי פיתוח ולוח זמנים כללי

שלב ראשון: אוגוסט-אוקטובר
1. פרסום קול קורא באוגוסט.
2. הגשת הצעות על פי נהלי המיזם 26-29 בספטמבר, במשרדי המיזם בין השעות 9:00 עד 14:00..
3. 9 באוקטובר הודעה למגישים שעברו את השלב המיון הראשון וזימון לראיונות אישיים.
4. ראיונות אישיים- 16 באוקטובר.
5. 16 באוקטובר סוף היום- פרסום החלטות על ההצעות שנמצאו מתאימות להשתלב במסלול הפיתוח וזאת על בסיס הערכת לקטורים וראיונות אישיים.

שלב שני: נובמבר-ינואר
תחילת הסדנה- 1 בנובמבר.
פעם בשבוע מפגשים קבוצתיים להעשרה וללמידת תהליך העשייה.
פעם בשבועיים חונכות תסריט אישית.
השלב יסתיים ב- pitching שבו ייבחרו הפרויקטים המובילים שיקבלו תקציב הפקת פיילוט קצר.

שלב שלישי פברואר-אפריל:
המשך פיתוח של 3-4 פרויקטים נבחרים+ עבודה פרטנית לקראת הפקת פיילוט.

מועד הגשה בתאריכים 26-29 ספטמבר 2016 בימים ב' עד ה' בין השעות 09:00-14:00

במשרדי המיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים

רח' גדליהו אלון 14, בית הנסן ירושלים

לבירורים: נדב רוזיאביץ [email protected]