תמונות מסדנאות הכתיבה ומאירועים ☟

מפגש בנושא הדמות בתסריט

המשתתפים מראיינים זה את זה להוציא את הדמות שלהם