תמונות מסדנאות הכתיבה ומאירועים ☟

עם קאסט "מי נתן לך רישיון?" בשפגט הנצחי
שאלות ותשובות בפרימיירת הסדרה שכתבתי
משתתפי סדנת המתקדמים בקהל